Åbo Akademi


Logga in med ÅA-användarnamn och -lösenord

Log in using ÅAU username and password

Användarnamn / username:
Lösenord / password:

För användare i VÖS-domänen (Vasa övningsskola)

Användarnamn / username:
Lösenord / password:

[sv] Problem?

AlmaTalent Fokus, Svenska skrivregler, Taylor & Francis Online, Emerald, Wiley samt vissa artikellänkar till ScienceDirect fungerar tills vidare inte genom vår EZproxy. För distansanvändning av dem rekommenderas VPN (som även kan användas för distansanvändning av alla resurser som kan användas genom EZproxy). Artiklar i ScienceDirect kan åtkommas på distans även utan VPN genom att gå till http://ezproxy.abo.fi/login?url=https://www.sciencedirect.com/ och söka upp dem där.

Om du inte kan logga in och det är länge sedan du har bytt ditt lösenord kan det hjälpa att gå till selfservice.abo.fi och byta lösenordet.

Varför visas denna sida?

[en] Problem?

AlmaTalent Fokus, Svenska skrivregler, Taylor & Francis Online, Emerald, Wiley, and some article links to ScienceDirect do not currently work through our EZproxy. You can use VPN for remote access to these (as well as to everything that can be accessed through EZproxy). ScienceDirect articles can be accessed also without VPN by going to http://ezproxy.abo.fi/login?url=https://www.sciencedirect.com/ and looking up the articles there.

If you cannot log in and you haven't changed your password for a few years, changing your password at selfservice.abo.fi may help.

Why am I seeing this page?