Åbo Akademi


Logga in med ÅA-användarnamn och -lösenord

Log in using ÅAU username and password

Användarnamn / username:
Lösenord / password:

För användare i VÖS-domänen (vissa användare vid Vasa övningsskola)

Användarnamn / username:
Lösenord / password:

[sv] Problem?

AlmaTalent Fokus, Svenska skrivregler, Taylor & Francis Online, Emerald, Wiley samt vissa artikellänkar till ScienceDirect fungerar inte genom vår nuvarande EZproxy. För att använda dem på distans ska du använda VPN (som även kan användas för distansanvändning av alla resurser som fungerar genom EZproxy). Artiklar i ScienceDirect kan åtkommas på distans även utan VPN genom att gå till http://ezproxy.abo.fi/login?url=https://www.sciencedirect.com/ och söka upp dem där.

Om du inte kan logga in och det är länge sedan du har bytt ditt lösenord kan det hjälpa att gå till selfservice.abo.fi och byta lösenordet.

Varför visas denna sida?

[en] Problem?

AlmaTalent Fokus, Svenska skrivregler, Taylor & Francis Online, Emerald, Wiley, and some article links to ScienceDirect do not work through our current EZproxy. For remote access to these, you need to use VPN (which can also be used for remote access to everything that works through EZproxy). ScienceDirect articles can be accessed also without VPN by going to http://ezproxy.abo.fi/login?url=https://www.sciencedirect.com/ and looking up the articles there.

If you cannot log in and you haven't changed your password for a few years, changing your password at selfservice.abo.fi may help.

Why am I seeing this page?