Åbo Akademi


Logga in med ÅA-användarnamn och -lösenord

Log in using ÅAU username and password

Användarnamn / username:
Lösenord / password:

För användare i VÖS-domänen (Vasa övningsskola)

Användarnamn / username:
Lösenord / password:

AlmaTalent Fokus och Svenska skrivregler fungerar tills vidare inte genom vår EZproxy. För distansanvändning av dem rekommenderas VPN (som även kan användas för distansanvändning av alla resurser som kan användas genom EZproxy).

Varför visas denna sida?
Why am I seeing this page?

Om du inte kan logga in och det är länge sedan du har bytt ditt lösenord kan det hjälpa att gå till selfservice.abo.fi och byta lösenordet.

If you cannot log in and you haven't changed your password for a few years, changing your password at selfservice.abo.fi may help.